De Muysc cubun - Lengua Muisca

Línea 24: Línea 24:
  
 
   [[a-|a]][[chysky]][[-nsuka|nsuka]]
 
   [[a-|a]][[chysky]][[-nsuka|nsuka]]
   [[a-]] (aquello) - [[chyskyko|chysky]] (azul o claro) - [[-nsuka]] (hacerse o volverse)
+
   [[a-]] (aquello) - [[chyskyko|chysky]] (azul oscuro) - [[-nsuka]] (Volverse)
  
 
o en '''Abraçarse, hacerse asqua: Agatansuca (fol. 2v)''', que traducido literalmente sería:
 
o en '''Abraçarse, hacerse asqua: Agatansuca (fol. 2v)''', que traducido literalmente sería:

Revisión del 19:36 18 nov 2010