De Muysc cubun - Lengua Muisca

  • {{I| s. | Vida ajena, vida privada. }} {{voc_158|Vida agena contar. ''Eta zegusqua''.|123r}}
    423 bytes (56 palabras) - 18:52 14 jun 2019
  • {{I| s. | Vida ajena | a~ {{voc_158|Vida agena contar. ''Eca zegusqua''.|123r}}
    740 bytes (110 palabras) - 00:31 19 abr 2019
  • ...'zitac ag~'''. Decir detrás de mí, hablar en ausencia mía, hablar de mi vida privada. {{sema|Vida ajena}}
    4 KB (652 palabras) - 16:13 26 dic 2019