María S. González
1948 - 2019
De Muysc cubun - Lengua Muisca
Saltar a: navegación, buscar
fol 93v << Anterior     Siguiente >> fol 94v
Fotografía [1] Trascripción[2]

Manuscrito 158 BNC Vocabulario - fol 94r.jpg

Lematización morfológica[3]

94
 1. yc azyquy, eſte ueſtído te pareʃe uíen. sis bestido[-]
  n mybys apquapquans yc azyquy =
 2. Pareʃe que es el = ys cuhuc aguene
 3. Pareʃeme a mi pareʃer = zpquyquynaz =
 4. Pareʃeme uien = zuhuc achuensuca, zuhuc chogue,
  zpquys azasqua =
 5. Pareseme mal = zuhuc achuenza[,] zpquys azaza
 6. Pared no aí diʃen, tapie =
 7. Pareja cosa = atuca chiguene, L, chien mahate
  gue, L, mahat ugûe =
 8. Pareʃ de muger = chyumy, L, guia =
 9. Parida = isquyn =
 10. Paríente = uaque
 11. Parir = bxisqua, actíuo. preterito, bxique, par[-]
  tísípíos: chaxísca, chaxica, chaxinga, L,
  fac bzasqua, ai tambíen. ixisqua, neutro
 12. Parpado del ojo = ubquy boi =
 13. Parte que caue [a] alguno vide tarea
 14. Partear = iez biasqua =
 15. Partera = ie iasca,
 16. Partiçìpar de algo = chahas abquysqua, pre[-]
  terìto, chahas abquyque =
 17. Partir = sacan btasqua =
 18. Partirʃe = sacan amasqua =
 19. Partír por medío = chin btasqua =
 20. Partirse por medio = chin amasqua,
 21. Partido eſtar = sacan atene =
 22. Partida cosa = sacan atequa
Partido eſtar
Manuscrito_158_BNC
fol 93v << Anterior     Siguiente >> fol 94v

Referencias

 1. Fotografía tomada del Raro Manuscrito 158 de la Biblioteca Nacional de Colombia.
 2. Contenido basado en "Gómez & Trespalacios. Transcripción del Raro Manuscrito 158 de la Biblioteca Nacional de Colombia. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Bogotá. Edición virtual - Colombia. 2014.
 3. Lematización morfológica realizada manualmente por Diego F. Gómez, usando como base a Gómez & Palacios. Transcripción Raro Manuscrito 158 BNC. ICANH. 2014