De Muysc cubun - Lengua Muisca

m
m (Texto reemplaza - '{{tun|' a '{{tuf|')
Línea 12: Línea 12:
  
 
{{sema|Ayer}}
 
{{sema|Ayer}}
{{tun|bacara|hace cuatro días|Headland}}
+
{{tuf|bacara|hace cuatro días|Headland}}

Revisión del 01:10 7 jul 2012

Plantilla:MUYSKA1


I. adv. t. Hace cuatro. (Hablando de días, meses, años etc.) 
1. Hace cuatro días.

Antantiyer. Mina; y un día antes, muyhycana; aora quatro días, hyzquyna; 5, tana; 6 cuhuna; 7 suhuzana; 8, ana; 9, ubchihina; 10, quihichaatena; 11, quihichabona; 12, quihichamina; 13, quihichamuyhycana; 14, quihichahyzquyna; 15, quichatana; 16, quihichacuhuna; 17; quihichasuhuzana; 18, quihichaana; 19, guetena; 20; de aí par[a] adelante se dise, guetas asac ataz aquyne, 21; guetas asac bozaz aquyne, 22, etc. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - 16r Ms. 158. Voc. fol. fol 16r

Ver también "Ayer": -na(2), acna, atna, cuhuna, guetena, hyzquyna, mina, mona, muyhyca(2), muyhycana, suhuzana, taana, ubchihina

uwa central: bacara - hace cuatro días (Headland )