De Muysc cubun - Lengua Muisca

quynysa#I adj. Tullido/a.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2023).

quynysa

Fon. Gonz.*/kɨnɨsa/ Cons. */kɨnɨsa/
Morf. quyne -sa
    {{{GRUPO}}}
    I. adj. Tullido/a. 

    Tullido asi = quynysa, L, quynec aguecua = [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 121

    Ver también "Tullirse": genhua, genhuansuca, quyne, quynynsuca, quynysa