De Muysc cubun - Lengua Muisca

 || ypqua#L_I ~ca/~na loc. posp. En lugar de, en representación de, en el lugar de

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

âpqua

Fon. Gonz.*/aːpkua/ Cons. */aːpkua/
Ver ypqua.
    {{{GRUPO}}}