De Muysc cubun - Lengua Muisca

uscansuca#I su. intr. Voltearse, volverse.  || uscansuca#II su. intr. Arrepentirse (lit. voltearse mi voluntad).

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

huscansuca

Fon. Gonz.*/huskansuka/ Cons. */huskansuka/
    {{{GRUPO}}}