De Muysc cubun - Lengua Muisca

Revisión del 20:03 23 mar 2024 de Diegomez (discusión | contribuciones) (Variable proto)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)

zy(2)#I s. Cabeza

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

ze(4)

Fon. Gonz.*/tʂɨ/ Cons. */tse/
Hom. ze, ze(2), ze(3), ze(4), ze-.
Ver zy(2).
    {{{GRUPO}}}