De Muysc cubun - Lengua Muisca

-sa#I posp. Por, a través de (Indica tránsito o lugar aproximado) || -sa#II posp. Por, a través de, por entre (Indica que algo se pasa de un lado a otro) || -sa#III posp. Por, de (Indica la causa de un acontecimiento) || -sa#IV posp. En, por (Indica la posición en un lugar abierto) || -sa#V posp. *a

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2023).

-sâ(2)

Fon. Gonz.*/saː/ Cons. */-saː/
Hom. -sâ, -sâ(2).
Ver -sa.
    {{{GRUPO}}}