De Muysc cubun - Lengua Muisca


 || fupqua(2)#L_I a~n mague loc. adj. Hediondo.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2020).

fupqua(2)  


Otras Fon. Gonz.*/βupkua/Cons. */βupkua/

  a~n mague.
  I. loc. adj.  Hediondo. 

  Hediondo. Afupquan mague. [sic] (Gómez & Trespalacios, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 81r

  Ver también "Hediondo": fupqua(2), muysua(2)

  Ver también "Oler": chahachy, fupqua(2), fupquansuca, muysua(2), ysquysuca

  Ikʉ (Arhuaco): pumpum - hedor (Frank )