De Muysc cubun - Lengua Muisca


 || huagua#L_I a~ mague loc. adj. Liberal

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2021).
huagua
Fon. Gonz.*/huagua/ Cons. */huaɣua/
    a~ mague.
    I. loc. adj. Liberal 


    Liberal = Ahuaguan mague. [sic] (Giraldo & Gómez, 2012) - Ms. 2923. fol. 27v

    Ver también "Liberal": huagua, taba