De Muysc cubun - Lengua Muisca


micata#I adj. Cosa mala.  || micata#II adj. Vario, diverso.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2020).

micâta  


Otras Fon. Gonz.*/micaːta/Cons. */mikaːta/

    Ver micata.