De Muysc cubun - Lengua Muisca


suhuzu(2)#I adj. Octavo

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2020).

suhuzu(2)  


Otras Fon. Gonz.*/suhutʂu/Cons. */suhutsu/

Var. jutzo. Morf. suhuza -u(2)
    ab~n.
    I. adj.  Octavo 

    8.... Absuhuzun zona misyguá vmuzinga apquâs yenza vmuzinga. [sic] (Giraldo & Gómez, 2012) - Ms. 2922. Gra. fol. 68v

    Ver también "Ocho": suhuza, suhuzana, suhuzu(2)

    Ver también "Número ordinal": -b, -u(2), acu, cuhupqu, hyzcu, micu, mozu, muyhycu, muyia(2), quyhy, suhuzu(2), taso, ubchicu