De Muysc cubun - Lengua Muisca


zisqua#I sq. tr. Pedir.  || zisqua#II sq. tr. Preguntar, interrogar.  || zisqua#L_I asan b~, ahycaz b~, afihizaz b~ loc. v. tr. Defender, favorecer., Llamar., Desafiar.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2020).

tzisqua  


Otras Fon. Gonz.*/ttʂiskua/Cons. */ttsiskua/

    Ver zisqua.