De Muysc cubun - Lengua Muisca
Saltar a: navegación, buscar
Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2017).

xua  


Fon. Gonz. */sua/ Cons. */ sua /

    I. s.  Rocío.

    Caer rroçío. Xua zamasqua. [sic] (Gómez & Trespalacios, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 34r

    Ver también "Agua": hichu, simque, sisque, xie(2), xiua, xua

    Uwa central: risa - Rocío (Headland )