De Muysc cubun - Lengua Muisca

zisqua#I sq. tr. Pedir.  || zisqua#II sq. tr. Preguntar, interrogar.  || zisqua#L_I afihizaz b~ loc. v. tr. Desafiar.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

ʒhîsqua

Fon. Gonz.*/tʂiskua/ Cons. */tsiːskua/
Ver zisqua.
    {{{GRUPO}}}