De Muysc cubun - Lengua Muisca

-iua#I suf. A fin de, con el fin de, para, a (Denota finalidad)

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

-yioa

Fon. Gonz.*/jioa/ Cons. */-ɨioa/
Ver -iua.
    {{{GRUPO}}}