De Muysc cubun - Lengua Muisca

 || chihisca#L_I a~n mague loc. adj. Mentiroso/a (Que tiene la costumbre de mentir)

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

chichca

Fon. Gonz.*/ʂiʂka/ Cons. */tʲitʲka/
    {{{GRUPO}}}