De Muysc cubun - Lengua Muisca

gaha#I posp. qui. Detrás de  || gaha#II posp. qui. A cuestas.  || gaha#III posp. mov. Por detrás de  || gaha#IV posp. mov. Del otro lado de.  || gaha#L_I ~ns / ins ~ns loc. adj. *Mezclado

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

ghâ

Fon. Gonz.*/ɣhaː/ Cons. */ɣhaː/
Ver gaha.
    {{{GRUPO}}}