De Muysc cubun - Lengua Muisca

ata#I num. Uno/a, un  || ata#L_I ~gue loc. adj. Otro/a, cosa distinta.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

hata(2)

Fon. Gonz.*/hata/ Cons. */hata/
Hom. hata, hata(2).
Ver ata.
    {{{GRUPO}}}