De Muysc cubun - Lengua Muisca
Saltar a: navegación, buscar
Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2017).

basensuca  


Fon. Gonz. */βasensuka/ Cons. */ βasensuka / Var. basynsuca(2) Morf. base -nsuca

    I. anti. nsu.  Endulzarse. 

    Dulçe haçerse. Abasensuca. [sic] (Gómez & Trespalacios, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 61v

    Ver también "Endulzar": base, basensuca