María S. González
1948 - 2019


De Muysc cubun - Lengua Muisca
Saltar a: navegación, buscar
Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2019).

chahaoa  


Otras Fon. Gonz.*/ʂahaoa/Cons. */tʲahaoa/

    I. s.  Bazo. 

    Bazo parte del asadura = Chahaoa. [sic] (Giraldo & Gómez, 2012) - Ms. 2923. fol. 9r

    Ver también "Barriga": chahaoa, fibgue, ie(4), ieta, tyhyba, zimsua

    Ver también "Aparato digestivo": chahaoa, iohoza, quyhyca, tyhyba, zimsua