De Muysc cubun - Lengua Muisca


chubso#I s. Prenda, *garantía, fianza.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2020).

chubso  


Otras Fon. Gonz.*/ʂubso/Cons. */tʲuβso/

Var. chubzo.
    I. s.  Prenda, *garantía, fianza. 

    Prenda. Chubso. [sic] (Gómez & Trespalacios, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 103v

    Comentarios: No sabemos a ciencia cierta si se trata de 'una prenda de vestir', o 'una prenda de garantía'.