De Muysc cubun - Lengua Muisca


ia(2)#I s. Leña.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2020).

ia(2)  


Otras Fon. Gonz.*/ia/Cons. */ia/

Var. ja. Hom. ia, ia(2).
    I. s.  Leña. 

    Leña. ja. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 83v

    Ver también "Leña": chichysuca, ia(2)

    uwa central: reya - Leña (Headland )