De Muysc cubun - Lengua Muisca


nyncha#I s. Invitado, huésped, convidado.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2020).

nyncha  


Otras Fon. Gonz.*/nɨnʂa/Cons. */nɨntʲa/

    I. s.  Invitado, huésped, convidado. 

    Conbidado. Nyncha [o] nynchago. [sic] (Gómez & Trespalacios, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 40v

    Guesped = Nyncha. [sic] (Gómez & Trespalacios, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 24v

    Ver también "Invitar": nyncha, nynchago, nynchasuca