De Muysc cubun - Lengua Muisca

nyncha#I s. Invitado, huésped, convidado.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2023).

nyncha

Fon. Gonz.*/nɨnʂa/ Cons. */nɨntʲa/
    {{{GRUPO}}}
    I. s. Invitado, huésped, convidado. 

    Conbidado. Nyncha [o] nynchago. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 40v

    Guesped = Nyncha. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 24v

    Ver también "Invitar": nyncha, nynchago, nynchasuca