De Muysc cubun - Lengua Muisca


pquyhyza#I s. ~ bahazca. *Blanco.  || pquyhyza#II adj. fuquie ~. *Blancuzco.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2021).

pquyhyza  


Otras Fon. Gonz.*/pkɨhɨtʂa/Cons. */pkɨhɨtsa/

Morf. pquyhyzy -a
  I. s.  ~ bahazca. *Blanco. 

  Cobre, metal. Bahazca [o] pquyhyza bahazca. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 39r

  Cobre metal. bahazca .l. pquyhyzbahazca. [sic] (Giraldo & Gómez, 2012) - Ms. 2922. Voc. fol. 31v


  II. adj.  fuquie ~. *Blancuzco. 

  Maíz blanco. Fuquie pquyhyza. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 86r

  Ver también "Blanquear": pquyhyxio, pquyhyza, pquyhyzy, pquyhyzynsuca