De Muysc cubun - Lengua Muisca

Revisión del 15:34 23 mar 2024 de Diegomez (discusión | contribuciones) (Variable proto)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)

 || iohoza(2)#L_I a~n mague loc. adj. Perezoso/a.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

iohoza(2), ioza(2)

Fon. Gonz.*/iohotʂa/ Cons. */iohotsa/
Hom. iohoza, iohoza(2).
  j:0 o:o ʔ:ʔ kʲ:k a:a
  a~n mague.
  L.I. loc. adj. Perezoso/a. 

  Pereʃoso = achinan mague, acain mague, aiohozan mague = [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 97v

  Ver también "Pereza": cai, china, iohoza(2), iohozansuca, ionquyn, iontaquyn, iontaquyngosqua

  uwa central: ohcá - 1. pereza (Headland )