De Muysc cubun - Lengua Muisca

xiuhun#I s. Sudor.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

xiuhun, xiun

Fon. Gonz.*/siuhun/ Cons. */siuhun/
  dz:r i:i u:i ʔn:ʔɾ 0:a
  I. s. Sudor. 

  Sudor = Xiuhun. [sic] (Giraldo & Gómez, 2011) - Ms. 2924. fol. 67v

  Sudor. Xiun. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 115r

  Ver también "Sudar": xiuhun, xiunsuca

  uwa central: ríhrama - sudor (Headland )
  uwa Raw riya: ríihrama - sudor (Gómez & Salón )