De Muysc cubun - Lengua Muisca

ximza#I s. Lagaña, legaña

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

ximza

Fon. Gonz.*/simatʂa/ Cons. */simtsa/
  {{{GRUPO}}}
  I. s. Lagaña, legaña 

  Legaña = xima. l. Ximza. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 28v

  Ver también "Ojo": ghuiquyn, upqua, upquafoi, upquaga, upquasiu, xima, ximansuca, ximza

  Ver también "Lagaña": xima, ximansuca, ximaquyn, ximza

  Comentarios: Podría tratarse de una errónea transcripción.