De Muysc cubun - Lengua Muisca

ghuiquyn#I s. Ceja.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

ghuiquyn, guquyn

Fon. Gonz.*/ɣhuikɨn/ Cons. */ɣhuikɨn/
    {{{GRUPO}}}
    I. s. Ceja. 

    Çeja. ghuiquyn. [sic] (Gómez & Torres, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 46r

    Ceja = guquyn. [sic] (Giraldo & Gómez, 2012) - Ms. 2923. fol. 15r

    Ver también "Ojo": ghuiquyn, upqua, upqua boi, upqua siu, upquaga, xima, ximansuca, ximza