De Muysc cubun - Lengua Muisca

m
m
Línea 5: Línea 5:
 
|foto = Bodleiana_Arte_6v.jpg
 
|foto = Bodleiana_Arte_6v.jpg
 
|morfo_d =
 
|morfo_d =
 +
 +
<h3>Plural</h3>
 +
{{cuadricula|A=35%|B=65%
 +
|'''[[chi-|Chi]][[nasqua|naſqua]][[-nan|nan]]'''|Noſotros vamos,
 +
|'''[[mi-|Mi]][[nasqua|naſqua]][[-nan|nan]]'''|Voſotras vays,
 +
|'''[[a-|A]][[nasqua|naſqua]][[-nan|nan]]'''|Aquellos vayan.
 +
}}
 +
<center><h2>Preterito</h2></center>
 +
{{cuadricula|A=35%|B=65%
 +
|'''[[tz-|Tz]][[nasqua|na]][[-nan|nan]]'''|Como yo aya ydo,
 +
|'''[[vm-|Vm]][[nasqua|na]][[-nan|nan]]'''|Tu ayas ydo,
 +
|'''[[a-|A]][[nasqua|na]][[-nan|nam]]'''|Aquel aya ido.
 +
}}
 +
<h3>Plural</h3>
 +
{{cuadricula|A=35%|B=65%
 +
|'''[[chi-|Chi]][[nasqua|na]][[-nan|nam]]'''|Noſotros ayamos ido,
 +
|'''[[mi-|Mi]][[nasqua|na]][[-nan|nam]]'''|Voſotros ayays ido,
 +
|'''[[a-|A]][[nasqua|na]][[-nan|nam]]'''|Aquellos ayan ydo.
 +
}}
 +
<center><h2>Futuro</h2></center>
 +
{{cuadricula|A=35%|B=65%
 +
|'''[[tz-|Tz]][[nasqua|na]][[-nga|nga]][[-nan|nam]]'''|Como yo fuere,
 +
|'''[[vm-|Vm]][[nasqua|na]][[-nga|nga]][[-nan|nan]]'''|Tu fueres,
 +
|'''[[a-|A]][[nasqua|na]][[-nga|nga]][[-nan|nan]]'''|Aquel fuere,
 +
}}
 +
<h3>Plural</h3>
 +
{{cuadricula|A=35%|B=65%
 +
|'''[[chi-|Chi]][[nasqua|na]][[-nga|nga]][[-nan|nan]]'''|Noſotros fueremos
 +
|'''[[mi-|Mi]][[nasqua|na]][[-nga|nga]][[-nan|nan]]'''|Voſotros fueredes,
 +
|'''[[a-|A]][[nasqua|na]][[-nga|nga]][[-nan|nan]]'''|Aquellos fueren.
 +
}}
 +
<center><h2>Infinitiuo, '''[[nasqua|Na]]''', Yr,</h2></center>
 +
Gerundio, formaſe del Preterito {{lat|additi}} '''[[-yua|yua]]'''<br>
 +
'''[[tz-|Tz]][[nasqua|na]][[-yua|yua]]''', de yr, o auer de yr,
 +
{{der|Par.}}
 +
 +
 
|texto =  
 
|texto =  
  

Revisión del 21:18 2 dic 2019

fol 6r << Anterior     Siguiente >> fol 7r
Fotografía Transcripción

Bodleiana Arte 6v.jpg

*[1]

Plural

Chinaſquanan Noſotros vamos,
Minaſquanan Voſotras vays,
Anaſquanan Aquellos vayan.

Preterito

Tznanan Como yo aya ydo,
Vmnanan Tu ayas ydo,
Ananam Aquel aya ido.

Plural

Chinanam Noſotros ayamos ido,
Minanam Voſotros ayays ido,
Ananam Aquellos ayan ydo.

Futuro

Tznanganam Como yo fuere,
Vmnanganan Tu fueres,
Ananganan Aquel fuere,

Plural

Chinanganan Noſotros fueremos
Minanganan Voſotros fueredes,
Ananganan Aquellos fueren.

Infinitiuo, Na, Yr,

Gerundio, formaſe del Preterito additi yua
Tznayua, de yr, o auer de yr,

Par.
Arte bodleiana
fol 6r << Anterior     Siguiente >> fol 7r

Referencias

  1. Lematización morfológica realizada manualmente por Diego F. Gómez.