De Muysc cubun - Lengua Muisca
Saltar a: navegación, buscar
Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2017).

aganza  


Fon. Gonz. */aɣantʂa/ Cons. */ aɣantsa /

    ~ ~ca.
    I. loc. adv.  A cada paso. 

    A cada paso. Spquin spquina [o] ateza atezaca [o] aganza aganzaca. [sic] (Gómez & Trespalacios, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 4r

    Ver también "A cada paso": aganza, ateza, spqui