De Muysc cubun - Lengua Muisca
Saltar a: navegación, buscar
Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2017).

chunoasuca  


Fon. Gonz. */ʂunoasuka/ Cons. */ tʲunoasuka / Morf. chunoa, -suca

    I. su. tr.  Amontonar. 

    Amontonar. Asan asan bquysqua [o] // agyn agyn bquysqua [o] bchunos bquysqua [o] bchunoasuca. [sic] (Gómez & Trespalacios, 2013) - Ms. 158. Voc. fol. 14r

    Ver también "Amontonar": chuno, chunoasuca, gy, quysqua, sa